Kaukolämpö

Kaukolämpö on lämmitystekniikka, jossa voimalaitoksessa lämmitetään vettä tai höyryä, johdetaan se kiinteistön lämmönjakokeskukseen ja sen jälkeen taas voimalaitokseen takaisin. Lämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimissä osa kaukolämpöveden lämpöenergiasta siirretään kiinteistön lämmitysverkoston veteen. Harvoin käytetyssä ratkaisussa kaukolämpövesi johdetaan kiinteistön lämpöpattereihin suoraan, tällöin kaukolämpöverkoston lämpötilat ovat tavallista alhaisemmat.

Kaukolämpö on erityisesti taajamien lämmitysmuoto. Kaukolämmön toimitusvarmuus on erinomainen ja sen tuottama energia on tasalaatuista. Lämmönsiirtotekniikka on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana ja näin kaukolämpöenergiasta saadaan enemmän lämmitystehoa kuin aikaisemmin.